Novinky

Dialog
* povinné položky
CO2 [ppm]
Aktuální hodnoty:
1 ESL - Montáže
843 ppm
2 ESL - Obchod
746 ppm
3 ESL - Prodej
1432 ppm
4 ESL - Ředitel
759 ppm
5 ESL - Projekce
791 ppm

SPRÁVNÉ VETRÁNÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH

Víte, že?

Kvůli trendu zateplování budov a výměně starých oken za nová dochází k jejich utěsnění a tím i rapidnímu zvýšení koncentrace oxidu uhličitého CO2 ve vnitřních prostorách. Pobyt ve vnitřních prostorách s vysokou koncentrací CO2 pak má negativní dopad na psychickou i fyzickou pohodu člověka. Zvyšuje se únava, lidé jsou ospalí, malátní, ztrácejí pozornost, dochází k bolestem hlavy, v krajním případě muže dojít k nevolnosti.

Vysoká koncentrace CO2 způsobuje:

  •          nižší psychický výkon
  •          nižší schopnost soustředění a učení
  •          únavu a malátnost
  •          bolest hlavy
  •          nevolnost

 

Proč je důležitý monitoring

Nezbytnou ochranou proti negativnímu působení CO2 na zdraví a výkon člověka při pobytu v budovách je větrání.

ESL, a.s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno
email: iqmonitoring@esl.cz
sekretariát: +420 545 212 418